Den siste levekårsundersøkelsen til SSB viser en svak oppgang blant nordmenns tro på egen helse. Samtidig har røyking og brusdrikking gått markert ned.

Da forrige levekårsundersøkelsen ble gjennomført, oppga 11 prosent at de røykte hver dag. Nå er prosenttallet 10.

Færre drikker også sukkerholdige drikker. I forrige måling var andelen 9 prosent mot 7 prosent nå.

81 prosent svarer at de har god eller svært god helse, mot 79 prosent i forrige SSB-undersøkelse.

I undersøkelsen over helseforhold og levekår, som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag, oppgir færre fedme som en faktor, det vil si en BMI på 27 eller over.

Her svarte 35 prosent bekreftende på dette spørsmålet i den foregående målingen. Nå er prosentandelen 30.

Også tannhelsen ser ut til å ha en god utvikling. Her svarer 78 prosent at de har god eller svært god tannhelse. Tilsvarende tall i forrige måling er 75 prosent.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here