Den markante veksten i kortbruk vi så i september, fortsatte i oktober. Det samlede forbruket med betalingskort var nesten 10 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Det er mye aktivitet å spore blant norske forbrukere, uttaler Søren Winge, pressesjef hos Nets, som kan fortelle at den markante veksten i forbruket med betalingskort fortsetter utover høsten etter en sommer med rekordhøye vekstrater.

– Årets to første sommermåneder bød på markante økninger i nordmenns kortforbruk, og man kunne tydelig se at det ble feriert innenfor landets grenser i år. Etter en litt tregere periode i august, kan vi se at forbruksfesten har fortsatt utover høsten, hvor vi både i september og oktober har sett vekst i kortforbruket på omtrent 10 prosent sammenlignet med i fjor. 

I alt ble det i oktober 2020 foretatt 177,5 millioner korttransaksjoner i Norge, noe som er 1,4 prosent færre enn i samme måned i fjor. Samtidig var det et samlet forbruk med betalingskort på nesten NOK 62,8 milliarder, noe som tilsvarer en vekst på 9,4 prosent sammenlignet med i fjor. Utviklingen viser at vi handler sjeldnere, men kjøper flere eller dyrere varer hver gang.

Størst vekst for BankAxept

Der var i oktober størst økning i forbruket med BankAxept, på hele 11,4 prosent, noe som hovedsakelig kan tilskrives at færre utlendinger kommer til landet i disse tider og at nordmenn reiser mindre. Primært av den grunn øker BankAxept mer enn det samlede kortforbruket. 

De siste måneders meget høye vekstrater i kortforbruk indikerer at nordmenn har endret vaner permanent og tatt skrittet bort fra kontanter, uttaler Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps.

-Betalingsvanene våre har endret seg markant det siste halvåret. Vi har i større grad droppet kontantene til fordel for betalingskort, noe som utvilsomt skyldes Covid-19, og dette avspeiler seg også i veksten i bruken av BankAxept.

Kontaktløst øker fortsatt jevnt og trutt

Spesielt den kontaktløse funksjonen er noe forbrukerne har tatt til seg under Covid-19, uttaler Hanne Kjærnes.

– Andelen kontaktløse betalinger fortsetter å stige, og nå gjøres 2 av 3 kortbetalinger med tæpping. Vi så en markant økning i løpet av sommeren, og nå fortsetter det å stige jevnt og trutt.

– Handelsstanden oppfordrer alle til å starte julehandelen tidlig i år, og tallene våre viser at flest er ute og handler på fredager og lørdager. Et smart tips kan derfor være å fordele handledagene utover i uken, sier Hanne Kjærnes i Vipps AS.

Oppgjøret for total kortbruk inkluderer kjøp med BankAxept og internasjonale kort i Norge, inkludert elektroniske gavekort brukt i norske betalingsterminaler. Også handel på nett eller via mobiltelefon, for en del norske nettbutikker, er inkludert i tallmaterialet.

Info

  • I mars ble det foretatt 130,7 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en nedgang på 24 prosent i forhold til samme måned i fjor, og samtidig falt kortomsetningen med 14,4 prosent sammenlignet med 2019
  • I april ble det foretatt 127,2 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en nedgang på 24 prosent i forhold til samme måned i fjor, og samtidig falt kortomsetningen med 8,5 prosent sammenlignet med 2019
  • I mai ble det foretatt 159,6 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en nedgang på 12,1 prosent i forhold til samme måned i fjor, mens den samlede kortomsetningen økte med 1,7 prosent sammenlignet med 2019.
  • I juni ble det foretatt 187,7 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en framgang på 1 prosent i forhold til samme måned i fjor, mens den samlede kortomsetningen økte med 10,6 prosent sammenlignet med 2019
  • I juli ble det foretatt 195,8 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en framgang på 6,7 prosent i forhold til samme måned i fjor, mens den samlede kortomsetningen økte med 16,6 prosent sammenlignet med 2019
  • I august ble det foretatt 185,2 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en nedgang på 3,7 prosent i forhold til samme måned i fjor, mens den samlede kortomsetningen økte med 2,8 prosent sammenlignet med 2019.
  • I september ble det foretatt 171,9 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en nedgang på 0,7 prosent i forhold til samme måned i fjor, mens den samlede kortomsetningen økte med 10 prosent sammenlignet med 2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here